18 EKSKLUSIVE BYGGEGRUNDE

Projekt Engen
Projekt Engen består af 18 fantastiske byggegrunde som lige fra starten har haft fokus på fremtidssikrede projektboliger med vægt på energioptimering og fornuftig energiplanlægning midt i en vidunderlig natur.
Den grønne profil forstærkes af, at boligerne skal være forsynet med en alternativ varmekilde. Det kan være jordvarme, varmepumpe eller luft-til-vand-anlæg. Regnvandsopsamler til genanvendelse af regnvand til tøjvask og toiletskyl er en anden fordelagtig mulighed, som sikrer en stor besparelse på det årlige vandforbrug, og er med til at sikre et grønnere miljø. Læs lokalplanen her
Unik byggemulighed på Engen,
Hvor by og natur mødes
Hvis man ønsker at kombinere det praktiske liv tæt på byen med et liv tæt på naturen og frisk luft, så er Engen i den grad et sted, som er værd at kigge på.
Det helt unikke ved Engen er, at grund er beliggende midt i den eksisterende natur, hvor store træer og buske skaber hygge og privatliv. Så til forskel fra byggegrunde i helt nyetablerede parcelhusområder, skal man ikke vente 5-10 år på at hækken og træer vokser på. Når man bor på Engen, er man helt tæt på naturen, og kan opleve årstidernes skiften lige udenfor vinduet, da hele 50 % af udstykningen er henlagt til fællesområde! Engen har sågar sin egen lille sø med en bro, hvorfra man kan betragte naturen og dyrelivet i de frodige omgivelser.
Området omkring Engen er fredet og er beliggende i landzone, så der ikke må foretages yderligere udstykninger – derfor er beboerne på Engen sikret et fint kig over de bredde vidder i årene frem.
Engen ligger tæt på Haslev centrum og hele familien kan færdes sikkert ad Hjertestien, som går hele vejen op til centrum.
Kun 400 meter fra Engen ligger den nybyggede Vibeengsskole, som er en moderne skole, bygget på en grøn profil og er beliggende midt i naturen. Her fokusere man på mange uderum – skolen er integreret med skov og sø, og naturen inddrages aktivt i den daglige undervisning.